Úvodní rozhovor

Cílem úvodního rozhovoru je zjištění sportovního a cvičebního cíle klienta, dále pak zdravotních problémů a omezení, zatížení organizmu při zaměstnání, dosavadní sportovní aktivity, věk, výška a váha. Tyto údaje spolu se sportovní diagnostikou (viz. Sportovní diagnostika) jsou nezbytné pro správné sestavení tréninkového plánu.

Sportovní diagnostika

Spolu s úvodním rozhovorem je nutné provést i sportovní diagnostiku. Jejím úkolem je zjištění, zda jsou svalový rozvoj a tělo osově souměrné. Dále pak jsou velmi důležité testy na zkrácené a ochablé svaly. Tělová a svalová souměrnost se hodnotí při pohledu na tělo zezadu, zepředu a z boku. Při pohledu na postavu zezadu se hodnotí vodorovnost ramen, lopatek a pánve, dále symetrie podle svislé osy - páteř, svalová a stranová souměrnost a svalový rozvoj celkově. Při pohledu zepředu se postava hodnotí obdobně jako při pohledu zezadu. Hodnocena je taktéž vodorovnost ramen spolu s vodorovností pánve, svalová souměrnost a tělová souměrnost podle svislé osy a celkově svalový rozvoj.